top of page

Vi är Initiativet Bygg i Tid:

Besqab, JM, K-Fastigheter, Riksbyggen och Skanska vill att de senaste årens stadiga utveckling mot ständigt längre ledtider i handläggningen av nya bostadsutvecklingsprojekt vänds. Vi tycker gemensamt att den växande trögheten är något som måste åtgärdas. För långa ledtider i kommunernas detalj- och planprocesser leder till högre kostnader för att bygga, och i förlängningen färre byggda bostäder. Det blir för höga trösklar kring bostadsmarknaden helt i onödan. Därför formerade vi tillsammans Initiativet Bygg i Tid, som en plattform för att driva på vad vi anser är en viktig debatt om hur utvecklingen kan vändas. Att korta ledtiderna kommer möjliggöra fler bostäder. Det är så Sverige utvecklas.

Ledtidsindexomslag.png

Rapport: Nationellt ledtidsindex

Välkommen att ladda ner rapporten "Nationellt ledtidsindex - kommuner med effektiva plan-. och byggprocesser här som PDF-fil.

Pressmeddelande 2023-08-23

Nytt index visar väg till fler bostäder och billigare byggande – stora skillnader mellan kommuner

I dag lanserar Initiativet Bygg i Tid, tillsammans med Byggföretagen och Fastighetsägarna, Nationellt Ledtidsindex – en ny årlig kartläggning av detaljplane- och bygglovsprocesserna i ett 50- tal kommuner. Rapporten visar på stora skillnader och på vikten av effektiva arbetssätt. Vinnare av Nationellt Ledtidsindex 2023 är Trosa, Kalmar och Gävle.

bildkollage_ledtidsindex.jpg

Presentation av Nationellt ledtidsindex 2023.

Rapporten presenterades den 23 augusti 2023 vid ett seminarium hos Stockholms Handelskammare. Du kan se seminariet i efterhand här: https://www.youtube.com/watch?v=v7BeIe7Jl1g

Vår reformagenda

Den 8 november lanserades vår reformagenda. Vi har utarbetat 16 skarpa förslag för att påskynda byggandet av bostäder. Det handlar både om att se över befintlig lagstiftning och förordningar, men också om att effektivisera berörda myndigheters arbetssätt och främja en ökad samverkan. 

Reformagenda.png
bottom of page