top of page

Reformagenda lanserad

Den 8 november lanserades vår reformagenda. Vi har utarbetat 16 skarpa förslag för att påskynda byggandet av bostäder. Det handlar både om att se över befintlig lagstiftning och förordningar, men också om att effektivisera berörda myndigheters arbetssätt och främja en ökad samverkan. 

Reformagenda.png

Nu behöver regeringen visa handlingskraft

Debattartikel, 16 november - bostadspolitik.se. Följ länken för att läsa hela texten här.

Möte bostadsministern 2023-01-11_2.jpg

Möte med infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson

Den 11 januari träffade Initiativet Bygg i Tid infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson för att presentera vår reformagenda.

Fr v: Johan Davidson, statssekreterare, Andreas Carlson, infrastruktur- och bostadsminister, Nancy Mattsson, ordförande Initiativet Bygg i Tid, Anders Erlandsson, vVD Skanska Sverige, Mårten Lilja, vVD Riksbyggen, Åsa Fredin, affärsområdeschef K-Fastigheter, Magnus Andersson, VD Aros Bostad.

Vi är Initiativet Bygg i Tid:

Aros Bostad, JM, K-Fastigheter, Riksbyggen och Skanska vill att de senaste årens stadiga utveckling mot ständigt längre ledtider i handläggningen av nya bostadsutvecklingsprojekt vänds. Vi tycker gemensamt att den växande trögheten är något som måste åtgärdas. För långa ledtider i kommunernas detalj- och planprocesser leder till högre kostnader för att bygga, och i förlängningen färre byggda bostäder. Det blir för höga trösklar kring bostadsmarknaden helt i onödan. Därför formerade vi tillsammans Initiativet Bygg i Tid, som en plattform för att driva på vad vi anser är en viktig debatt om hur utvecklingen kan vändas. Att korta ledtiderna kommer möjliggöra fler bostäder. Det är så Sverige utvecklas.

Aros_Logo_Sv.png
JM_LOGO_RGB.png
K-FAST-logo-guld.png
Riksbyggen-logotyp.png
Skanska_logotype_blue_RGB.png
Nancy_Mattsson_bakgrund.jpg
Möt Nancy Mattsson, ordförande för Initiativet Bygg i Tid

Utmaningen med alltmer komplicerade och utdragna processer för att få klartecken att börja bygga nya bostäder är en frustration för bostadsutvecklare. 

 

Efter diskussioner branschkollegor emellan – där alla sett samma problem växa fram allt tydligare – bestämde sig fem aktörer att med samlad kraft belysa att situationen är långt mer bekymmersam än att det tar lite för lång tid att komma i gång med nybyggnation. 

Vad är Initiativet Bygg i Tid?

Bostadsförsörjningen och bostadsbyggandets förutsättningar påverkar så gott som allting i det svenska samhället. Finns det inte tillräckligt med bostäder för alla grupper i samhället påverkas arbetsmarknad, integration och boendesegregation, forskning och högre utbildning samt n äringslivets och offentliga arbetsgivares möjligheter att locka kompetens till nya jobb och företagsetableringar.

Följ oss på Twitter

Twitter.png
Aros_Logo_Sv.png
JM_LOGO_RGB.png
K-FAST-logo-svart.png
Riksbyggen-logotyp.png
Skanska_logotype_blue_RGB.png
  • Twitter
  • LinkedIn

©2022 initiativetbyggitid.se.

bottom of page