Vi är Initiativet Bygg i Tid:

Aros Bostad, JM, K-Fastigheter, Riksbyggen och Skanska vill att de senaste årens stadiga utveckling mot ständigt längre ledtider i handläggningen av nya bostadsutvecklingsprojekt vänds. Vi tycker gemensamt att den växande trögheten är något som måste åtgärdas. För långa ledtider i kommunernas detalj- och planprocesser leder till högre kostnader för att bygga, och i förlängningen färre byggda bostäder. Det blir för höga trösklar kring bostadsmarknaden helt i onödan. Därför formerade vi tillsammans Initiativet Bygg i Tid, som en plattform för att driva på vad vi anser är en viktig debatt om hur utvecklingen kan vändas. Att korta ledtiderna kommer möjliggöra fler bostäder. Det är så Sverige utvecklas.

Aros_Logo_Sv.png
JM_LOGO_RGB.png
K-FAST-logo-guld.png
Riksbyggen-logotyp.png
Skanska_logotype_blue_RGB.png
Nancy_Mattsson_bakgrund.jpg
Möt Nancy Mattsson, ordförande för Initiativet Bygg i Tid

Utmaningen med alltmer komplicerade och utdragna processer för att få klartecken att börja bygga nya bostäder är en frustration för bostadsutvecklare. 

 

Efter diskussioner branschkollegor emellan – där alla sett samma problem växa fram allt tydligare – bestämde sig fem aktörer att med samlad kraft belysa att situationen är långt mer bekymmersam än att det tar lite för lång tid att komma i gång med nybyggnation. 

Vad är Initiativet Bygg i Tid?

Bostadsförsörjningen och bostadsbyggandets förutsättningar påverkar så gott som allting i det svenska samhället. Finns det inte tillräckligt med bostäder för alla grupper i samhället påverkas arbetsmarknad, integration och boendesegregation, forskning och högre utbildning samt n äringslivets och offentliga arbetsgivares möjligheter att locka kompetens till nya jobb och företagsetableringar.

Följ oss på Twitter