top of page

23 augusti 2023
Initiativet Bygg i Tid, tillsammans med Byggföretagen och Fastighetsägarna, har lanserat Nationellt Ledtidsindex – en ny årlig kartläggning av detaljplane- och bygglovsprocesserna i ett urval av landets kommuner.

Den 23 augusti lanserades 2023 års index vid ett seminarium hos Stockholms Handelskammare. Under menyn ”Ledtidsindex” kan du bland annat ta del av rapporten och se seminariet i efterhand.

30 mars 2023
Här kan man se seminariet "Så får vi fler bostäder och hållbar stadsutveckling!" som genomfördes hos Stockholms Handelskammare den 29 mars och som fokuserade på behovet av ett bättre samspel mellan plan- och bygglagen och miljöbalken.


Medverkade i samtalet gjorde: Bygg i Tids ordförande Nancy Mattsson, Statssekreterare Johan Davidson, Generaldirektör Sjelvgren Anders, Generaldirektör Björn Risinger, Landshövding Helene Hellmark Knutsson, Byggföretagens VD Catharina Elmsäter-Svärd, avdelningschef tillväxt och samhällsbyggnad SKR Gunilla Glasare och advokat expert på miljölagstiftning Olof Hasselberg.

Seminariet modererades av Handelskammarens vice VD Daniella Waldfogel

GarBo4.jpg
GarBo3.jpg

23 mars 2023
Vid årets GarBo-dagen tilldelades Initiativet Bygg i Tid utmärkelsen "Årets branschsamarbete". Initiativets ordförande, Nancy Mattsson, tog emot priset.

Möte med infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson

Möte bostadsministern 2023-01-11_2.jpg

Den 11 januari träffade Initiativet Bygg i Tid infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson för att presentera vår reformagenda.

Fr v: Johan Davidson, statssekreterare, Andreas Carlson, infrastruktur- och bostadsminister, Nancy Mattsson, ordförande Initiativet Bygg i Tid, Anders Erlandsson, vVD Skanska Sverige, Mårten Lilja, vVD Riksbyggen, Åsa Fredin, affärsområdeschef K-Fastigheter, Magnus Andersson, VD Aros Bostad.

bottom of page