top of page

31 mars 2023
I anslutning till seminariet ”Så får vi fler bostäder och hållbar stadsutveckling” som genomfördes den 30 mars gjorde vi korta intervjuer med några av de medverkande. Dessa intervjuer kan du se nedan.

Även Olof Hasselberg, advokat och expert på miljölagstiftning, bedömer att reformering av dagens strandskyddsbestämmelser är den åtgärd som snabbast och enklast kan bidra till att få igång byggandet.

Västerbottens landshövding, Helene Hellmark Knutsson, ser väldigt bra förslag i vår reformagenda. Hon framhåller bland annat att strandskyddsregleringen behöver förändras - och det ganska snabbt.

Anders Sjelvgren, Boverkets generaldirektör, tycker att vår reformagenda identifierar möjligheter att med förhållandevis enkla medel få till en vettigare avvägning mellan miljöbalken och planeringslagstiftningen.

Björn Risinger, Generaldirektör Naturvårdsverket
Play Video

Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger är helt enig med Bygg i Tid om att strandskyddet behöver reformeras.

30 mars 2023
Här kan man se seminariet "Så får vi fler bostäder och hållbar stadsutveckling!" som genomfördes hos Stockholms Handelskammare den 29 mars och som fokuserade på behovet av ett bättre samspel mellan plan- och bygglagen och miljöbalken.


Medverkade i samtalet gjorde: Bygg i Tids ordförande Nancy Mattsson, Statssekreterare Johan Davidson, Generaldirektör Sjelvgren Anders, Generaldirektör Björn Risinger, Landshövding Helene Hellmark Knutsson, Byggföretagens VD Catharina Elmsäter-Svärd, avdelningschef tillväxt och samhällsbyggnad SKR Gunilla Glasare och advokat expert på miljölagstiftning Olof Hasselberg.

Seminariet modererades av Handelskammarens vice VD Daniella Waldfogel

GarBo4.jpg
GarBo3.jpg

23 mars 2023
Vid årets GarBo-dagen tilldelades Initiativet Bygg i Tid utmärkelsen "Årets branschsamarbete". Initiativets ordförande, Nancy Mattsson, tog emot priset.

Möte med infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson

Möte bostadsministern 2023-01-11_2.jpg

Den 11 januari träffade Initiativet Bygg i Tid infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson för att presentera vår reformagenda.

Fr v: Johan Davidson, statssekreterare, Andreas Carlson, infrastruktur- och bostadsminister, Nancy Mattsson, ordförande Initiativet Bygg i Tid, Anders Erlandsson, vVD Skanska Sverige, Mårten Lilja, vVD Riksbyggen, Åsa Fredin, affärsområdeschef K-Fastigheter, Magnus Andersson, VD Aros Bostad.

bottom of page