top of page

Vilka är Initiativet Bygg i Tid?

Svenskt bostadsbyggande behöver öka. Tre fjärdedelar av landets kommuner säger sig ha bostadsbrist och Boverkets prognoser bedömer behovet till 60 000 nya bostäder om året till år 2030.

 

En betydande del av problematiken att det byggs för lite är handläggningen av detaljplaner och bygglov tar för lång tid. Detta påverkar hela samhällsutvecklingen och måste vändas så att bostadsutvecklingen kan ta fart.

 

Idag tar det i genomsnitt över 50 månader för landets kommuner att ge klartecken för nybyggnation. En trend av längre, dyrare och alltmer oförutsägbara handläggningstider som måste vändas. Initiativet Bygg i Tid vill belysa olika aspekter på hur ledtider för ökat byggande kan kortas, såväl rörande regelverk, deras tolkning och attityden gentemot ökat byggande i den kommunala förvaltningen. 

 

Som samhällsutvecklare vill vi gemensamt bidra till ett effektivare och mer planerbart byggande av fler nya bostäder runt om i Sverige. Vi tror att det är grunden för en växande ekonomi och nya möjligheter för landets invånare. 

Besqab, JM, K-Fastigheter, Riksbyggen och Skanska vill att de senaste årens utveckling mot ständigt längre ledtider i handläggningen av nya bostadsutvecklingsprojekt vänds. Vi tycker gemensamt att den växande trögheten är något som måste åtgärdas, och formerade därför tillsammans Initiativet Bygg i Tid, som en plattform för att driva på vad vi anser är en nödvändig samhällsdebatt.

Initiativet Bygg i Tid vill genom sin samverkan ta ökad plats i samhällsdebatten om behovet av fler bostäder. Vi eftersträvar fördjupad dialog med politiker, tjänstemän och andra centrala aktörer inom bostadssektorn och samhällsutveckling. Utmaningen rör så gott som hela landet, hela näringslivet och alla politiska partier. Vi avser ta fram konkreta förslag på vad som kan göras för att korta ledtider för att öka bostadsbyggandet i Sverige. Vi bygger värden som kommer hela samhället till del.

bottom of page