top of page

Publikationer

Pressmeddelande: Nytt index visar väg till fler bostäder och billigare byggande – stora skillnader mellan kommuner

Rapport: Nationellt ledtidsindex - kommuner med effektiva plan- och byggprocesser

Debattartikel: Nu behöver regeringen visa handlingskraft, 16 november 2022

Pressmeddelande från Initiativet Bygg i Tid den 8 november 2022

Reformagenda: 16 förslag för kortare ledtider i plan- och byggprocesser

Samhällseffekter av långa ledtider i plan- och bygglovsprocessen, juni 2022.

Evidens belyser ledtidernas påverkan bortom byggbranschen

På lanseringen av Initiativet Bygg i Tid presenterande Ted Lindqvist, vd för Evidensgruppen, en rapport kallad Samhällseffekter av långa ledtider i plan- och bygglovsprocessen.

 

Analysen ger en bild av ständigt längre handläggningstider innan planerade byggprojekt får kommunalt klartecken. Det ser olika ut i olika kommuner, men trenden är densamma; den sammanlagda ledtiden för plan- och bygglovsprocessen är i genomsnitt närmare fem år. Den långa ledtiden får konsekvenser för hela samhällsekonomins utveckling och spiller över på en rad politikområden som arbetsmarknadens funktion, social rörlighet och kommunernas attraktivitet. 

 

Orsakerna till de allt längre handläggningstiderna är flera, inte minst ökade krav i de olika lagar och regelverk som ramar in villkoren för processernas beredning i landets kommuner.

 

Evidens rapport ger omedelbar insikt om att problematiken sträcker sig vida över byggsektorns omedelbara villkor. Ledtider påverkar hela samhällsutvecklingens förutsättningar, vilket gör det angeläget att se bostadspolitiken som ett centralt politikområde.

Pressmeddelande 2022-06-01

Initiativet Bygg i Tid vill korta ledtiderna för ett ökat byggande

Den 1 juni lanserades ett nytt initiativ Bygg i Tid med målet att effektivisera och förbättra plan- och tillståndsprocesserna för ett ökat bostadsbyggande. Bakom initiativet står JM, Riksbyggen, Skanska, Aros Bostadsutveckling och K-Fastigheter.
 

– Det är en olycklig utveckling för både bostadsrätts- och hyresmarknaden. Som bostadsutvecklare upplever vi en tilltagande oförutsägbarhet i ett allt trögare system. Denna utveckling påverkar en lång rad områden, som arbetsmarknad, segregation, företagande och möjlighet att studera. Problemet angår redan alla även om det inte omedelbart märks. Vi upplever att många kommuner, som också vill framåt, delar den här bilden. Nu vill vi finna nya lösningar med alla de som berörs, säger Initiativets ordförande Nancy Mattsson, projektutvecklingschef JM.

Utgångspunkten för Initiativ Bygg i Tids samverkan är en rapport som Evidensgruppen tagit fram på uppdrag av gruppen. Rapporten slår fast att sedan år 2015 har den genomsnittliga ledtiden för ett nytt byggprojekt ökat från 45 månader till 57. En ökning av den kommunala handläggningstiden med i snitt 12 månader på fem år.

Initiativet Bygg i Tid vill genom opinionsbildning, kunskapsspridning och bred intressentdialog uppmärksamma det problematiska i att det tar allt längre tid att få kommunalt klartecken för att bygga nya bostäder.

Evidens-rapporten visar att längre ledtider leder till att färre bostäder byggs, att fler hamnar utanför bostadsmarknaden och att de bostäder som väl finns blir onödigt dyra.

– Vi fem bostadsutvecklare har tillsammans lång erfarenhet av de kommunala handläggningsprocesserna, olika tolkningar av regelverk och regionala kulturer kring byggande. Det är tveklöst så att det blivit svårare, dyrare och mer krävande för att få grönt ljus för att bygga de bostäder som kommunen ändå behöver för att kunna utvecklas. Stat och kommun behöver bli en del av lösningen tillsammans med oss som utvecklar och bygger, säger Mårten Lilja, vice vd på Riksbyggen och en av initiativtagarna till det nystartade samarbetet i en kommentar till lanseringen.

JM, Riksbyggen, Skanska, Aros Bostadsutveckling och K-Fastigheter har gått samman för att med gemensamma krafter få en mer initierad och konstruktiv samhällsdebatt om var problemen ligger. Och hur de kan åtgärdas.

Hela rapporten från Evidensgruppen finns att läsa på www.initiativetbyggitid.se

Mediakontakt:
Nancy Mattsson, ordförande Initiativet Bygg i tid, telefon: 08-782 87 85, 073-432 67 78.

Svenska Dagbladet debatt 22-06-05

”Illavarslande trend slår mot bostads­byggandet”

Svenska Dagbladet debatt 22-06-17

”Helhetsperspektiv krävs på byggtiderna”

Debattartikel, Bostadspolitik.se 22-11-16

"Nu behöver regeringen visa handlingskraft"

bottom of page