top of page

Nationellt Ledtidsindex 2023

Initiativet Bygg i Tid, tillsammans med Byggföretagen och Fastighetsägarna, har lanserat Nationellt Ledtidsindex – en ny årlig kartläggning av detaljplane- och bygglovsprocesserna i ett urval av landets kommuner. 

Den 23 augusti lanserades 2023 års index vid ett seminarium hos Stockholms Handelskammare. Indexet visar på stora skillnader mellan kommunerna och på vikten av effektiva arbetssätt. Genomsnittligt resultat för kommunerna i undersökningen är 60 av möjliga 100. De vinnande kommunerna i respektive storlekskategori är:


Små kommuner: Trosa (86 av 100)
Medelstora kommuner: Kalmar (77 av 100)
Stora kommuner: Gävle (75 av 100)


I kategorin stora kommuner får därutöver Lunds kommun ett hedersomnämnande, eftersom kommunen lyckats hantera ett stort antal detaljplaner och bibehållit korta ledtider samtidigt som man varit kostnadseffektiva.

  • Välkommen att ladda ner rapporten "Nationellt ledtidsindex – kommuner med effektiva plan- och byggprocesser här (PDF).

  • Läs hela pressmeddelandet här (PDF).

  • Du kan se seminariet i efterhand här: https://www.youtube.com/watch?v=v7BeIe7Jl1g

  • Presentationen som beskriver tillvägagångssätt och metod bakom indexet finns här (PDF).

bottom of page