top of page

Möt Nancy Mattsson, ordförande
för Initiativet Bygg i Tid

Nancy_Mattsson_bakgrund.jpg

Utmaningen med alltmer komplicerade och utdragna processer för att få klartecken att börja bygga nya bostäder är en frustration för bostadsutvecklare. 

 

Efter diskussioner branschkollegor emellan – där alla sett samma problem växa fram allt tydligare – bestämde sig fem aktörer att med samlad kraft belysa att situationen är långt mer bekymmersam än att det tar lite för lång tid att komma i gång med nybyggnation.

Varje fördröjning får en ringar-på-vattnet-effekt. För landets samlade ekonomiska utveckling och också för alla de som antingen inte har råd att köpa bostad eller inte får tillgång till den hyresrätt de önskar sig.   

Så föddes idén till Initiativet Bygg i Tid, ett nätverk av bostadsutvecklare som vill få fler att intressera sig för frågan om varför det byggs för lite.  Trots hög efterfrågan och att nyttan av fler bostäder är så uppenbar för alla. Vilken kombination av åtgärder krävs för att korta ledtider och snabbare kunna bygga de bostäder som samhällsutvecklingen i Sverige behöver?

Vi ställde några frågor till Nancy Mattsson på JM, en av initiativtagarna som funderat länge över hur det ska gå att bättre kombinera god kvalitet och bra regelverk med kortare handläggningsprocesser från myndigheter och kommuner.

Vad är bakgrunden till Initiativet Bygg i Tid?

Vi är flera som under lång tid dagligen brottas med en vardag där bra byggprojekt fastnar i tröga och utdragna, ibland till och med svårbegripliga, processer. 

De långa handläggningstiderna i tillstånds-, plan- och bygglovsprocesser är skadligt för svenskt bostadsbyggande. Kommunerna tar allt längre tid på sig, innan de fattar beslut. Det är frustrerande för alla inblandade. För kommuner, som inte kommer vidare i sina beslut, men särskilt för oss, som har daglig kontakt med många av dem som behöver nya bostäder.

Ju längre tid det tar, desto högre kostnader för bostadsutvecklingen. Många tror att det drabbas oss bostadsbyggare, och visst – det gör det ju – men dessvärre missar de flesta att detta ytterst drabbar de som ska leva i bostäderna. De bostäder som väl byggs blir dyrare, men det drabbar den som står utanför bostadsmarknaden absolut hårdast.

Den här frågan är ju inte ny och den har varit utredd flera gånger, vad tror ni att ni ska kunna åstadkomma den här gången?

Det stämmer att många i allmänna ordalag kritiserar kommuner och myndigheter för att de tar lång tid på sig. Men bara för att andra påpekat problemet, betyder inte det att vi idag är närmare en lösning.

Vi vill tillföra debatten mer konkreta fakta. Vi vill visa vilka konsekvenser som de långa handläggningstiderna får, för den enskilda bostadssökande men också för hela samhällsekonomin.

Vi som bygger bostäder drabbas direkt av flaskhalsar som oklara regelverk, tillämpningsproblem och långa handläggningstiderna medför. Detta är vi helt öppna med. Men, återigen, det som alltför sällan tas upp är alla de konsekvenser som följer av att det byggs för lite och för dyrt. Alla de livschanser som går förlorade. Jobb som människor inte kan ta, studier som inte kan påbörjas. Familjer som vill ha mer plats, men ändå bo kvar i samma område. Företag som aldrig etableras för att det inte går att hitta bostäder till personal. Allt berörs, såväl direkt som indirekt. Och detta vill vi lyfta.

Vi fem företag har omfattande erfarenhet av byggande och av plan- och bygglovsprocesser. Vi vet att varje extra månad som ett ärende tar i tröga tillstånds-, plan- och bygglovsprocesser leder till ökade kostnader för bostadsproduktionen. Vi vet när projekt går från lovande till hopplösa. Denna kunskap och erfarenhet tror vi kommer vara en värdefull delmängd i en nödvändig debatt om hur vi bäst utformar åtgärder för att effektivisera processerna och börja korta ledtiderna.

Hur ska ni bedriva ert arbete?

Vi vill skapa bredare insikt om hur det, som kan verka vara ett problem för byråkrater och enstaka företag, faktiskt kan få påverkan på långt fler än de som är direkt berörda. Nu har vi ett material som visar att konsekvenserna är verkliga och allvarliga. Om fler aktörer och intressenter delar problembilden och instämmer i att det inte kan vara naturligt att det ska få ta hur låg tid som helst att få lov att bygga, då finns goda möjlighet att vi är fler som börjar agera för åtgärder som leder till en förbättring.

Vi ska väcka opinion bland alla som är intresserade av hur bostadsmarknaden fungerar. Vi ska bjuda in så många vi kan till en bred diskussion om hur alltför få byggda bostäder påverkar samhällsekonomin i stort. Och vi ska naturligtvis möta politiker och andra beslutsfattare och ge dem nya fakta och insikter för att identifiera gemensamma vägar framåt.

Frågan är lika regional som nationell. En öppen och konstruktiv dialog med såväl myndigheter som kommuner är nödvändigt för att kapa tidsförluster längs hela kedjan. Men även den nationella bostadspolitiken behöver inkluderas, med företrädare från alla partier.

Vad hoppas du uppnå?

Jag har levt i samhällsbyggnadssektorn under många år. Jag vet att detta är en stor och svår uppgift. Men jag tycker att problembilden har blivit så väldigt mycket klarare på senare år. Jag tror att tiden är mogen för att denna utmaning kan bli begriplig för fler än bara oss omedelbart berörda. Ingen är betjänt av denna olyckliga utveckling.

Detta är inte ett bostadspolitiskt problem, det är ett samhällsproblem. Då får vi se till att alla goda krafter drar åt samma håll för att steg för steg börja vända utvecklingen. Det kommer ta tid och kräva stort engagemang. Det viktiga är att vi välkomnar alla, och vill få alla perspektiv på frågan belysta. Jag är övertygad om att även kommunala företrädare inom alla partier och förvaltningar ser samma problem och vill göra någonting åt det.    

bottom of page