top of page

”Det finns initiativ i branschen, och på olika håll, exempelvis Initiativet Bygg i Tid, som har pekat på 16 olika förslag, där man kan förenkla regler, korta ledtider. Det är sådant som ligger med i vågskålen när regeringen nu gör sin bedömning och avvägningar av vilka åtgärder som tas fram i högt tempo.”

Citat från infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) i riksdagen den 24 januari 2023

Initiativet Bygg i Tid har bett ett urval riksdagsledamöter och sakkunniga experter att kommentera reformagendan. Nedan hittar du korta intervjuer med dessa.

Initiativet Bygg i Tid
Arne Fredlund, seniorkonsult, f d planchef Stockholms stad
03:20
Play Video
Annika Alm, gruppchef stadsplanering, WSP Advisory
02:08
Play Video
Anna Broman, Bostadspolitisk expert Byggföretagen
01:49
Play Video
bottom of page