top of page

”Det finns initiativ i branschen, och på olika håll, exempelvis Initiativet Bygg i Tid, som har pekat på 16 olika förslag, där man kan förenkla regler, korta ledtider. Det är sådant som ligger med i vågskålen när regeringen nu gör sin bedömning och avvägningar av vilka åtgärder som tas fram i högt tempo.”

Citat från infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) i riksdagen den 24 januari 2023

Initiativet Bygg i Tid har bett ett urval riksdagsledamöter och sakkunniga experter att kommentera reformagendan. Nedan hittar du korta intervjuer med dessa.

Initiativet Bygg i Tid
Björn Risinger, Generaldirektör Naturvårdsverket
01:08
Spela video
Arne Fredlund, seniorkonsult, f d planchef Stockholms stad
03:20
Spela video
Annika Alm, gruppchef stadsplanering, WSP Advisory
02:08
Spela video

31 mars 2023
I anslutning till seminariet ”Så får vi fler bostäder och hållbar stadsutveckling” som genomfördes den 30 mars gjorde vi korta intervjuer med några av de medverkande. Dessa intervjuer kan du se nedan.

Även Olof Hasselberg, advokat och expert på miljölagstiftning, bedömer att reformering av dagens strandskyddsbestämmelser är den åtgärd som snabbast och enklast kan bidra till att få igång byggandet.

Västerbottens landshövding, Helene Hellmark Knutsson, ser väldigt bra förslag i vår reformagenda. Hon framhåller bland annat att strandskyddsregleringen behöver förändras - och det ganska snabbt.

Anders Sjelvgren, Boverkets generaldirektör, tycker att vår reformagenda identifierar möjligheter att med förhållandevis enkla medel få till en vettigare avvägning mellan miljöbalken och planeringslagstiftningen.